loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت برند لاتین

معایب اجرای چک از طریق اداره ثبت محل

سامان بازدید : 136 چهارشنبه 18 دي 1398 نظرات ()

 

 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار نماید. پس به موجب این تعریف، محال علیه می تواند بانک، صراف و یا هر شخص دیگری باشد و دارنده حساب می تواند بر وجوهی که نزد محال علیه دارد، برای استرداد کل یا بعض آن یا برای واگذاری کل یا بعض  آن به دیگری به نام خود یا به حواله کرد دیگری چک صادر کند، معمولاَ اشخاصی که پول دارند، در موسسات صرافی، صندوق های قرض الحسنه، بانکی و یا نزد اشخاص دیگر پ.ل خود را متمرکز می نمایند و هر موقع که لازم داشته باشند از آن محل حواله می دهند.

درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت :

به موجب ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم سند رسمی و لازم الاجراست. و مطابق همین ماده، دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه و عدم دریافت تمام و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجراییه باید درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در اداره ثبت، اصل و فتوکپی جک، و برگشتی آن به ثبت محل تسلیم شود. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده است یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان باشد. به هر روی، درخواست صدور اجراییه از این طریق معایب و مزایا دارد :

 

معایب اجرا از طریق اداره ثبت محل :

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری است و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم ، اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها اقدام از طریق مراجع قضایی را، بر طریق اجرای ثبت ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر به شرح ذیل است :

1- به موجب ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/ 8 / 1378 : " هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه، و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنان چه مالی از او دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. و در غیر این صورت، بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد ". استفاده از امتیاز مذکور در این ماده ( حبس محکوم علیه ) مختص به اقدام از دادگستری است. و اجراییه ثبت صلاحیت این کار را ندارد.

2- هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت 10% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه درخواستی دادگستری ( 5/1 یا 2% ) به مراتب بیشتر است ، اگرچه پرداخت 10% مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است. اما در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد، دایره اجرای ثبت اسناد، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از طرف متقاضی اجرا می نماید.

3- اجرا از طریق ثبت، تنها علیه " صادرکننده " امکان پذیر است تو علیه سایر متعهدان از این طریق اجرا ممکن نخواهد بود.

4- برخی محاکم، اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند .

5- در دادگاه بدون ابلاغ به خوانده امکان تامین خواسته وجود دارد ولی در اداره ثبت اول به خوانده ابلاغ می شود سپس به تامین خواسته اقدام می شود. در این صورت خوانده می تواند اموالش را منتقل کند. با وجود این عیب ها درخواست صدور اجراییه از اجرای ثبت مزایایی را نیز به شرح ذیل دارد :

اقدام از طریق اجرای ثبت، برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و ... می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت تضامنی چیست ؟

سامان بازدید : 115 سه شنبه 17 دي 1398 نظرات ()

 

شرکت تضامنی شرکتی است بین دو یا چند شریک به منظور امور تجاری که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

هنگامی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده است ، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ، زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت مقتضی شده باشد و بالاخره در صورت ورشکستگی شرکت ، شرکت تضامنی منحل می شود.

 

موارد دیگری که باعث انحلال شرکت می شوند، عبارتند از:

تقاضای فسخ از طرف یکی از شرکاء، ورشکستگی یکی از شرکاء، صدور حکم انحلال از دادگاه ، تراضی تمام شرکاء و در خاتمه فوت یا محجوریت یکی از شرکاء .

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت تضامنی به قرار ذیل است:

1. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه

2. روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت

3. اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد.

4. اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد ، اصل وکالتنامه نیز لازم است.

5. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد ، ارائه اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

 

در رابطه با انحلال شرکت تضامنی به موارد ذیل توجه فرمایید:

- شرکت تضامنی پس از انحلال باید تصفیه شود. امر تصفیه در شرکت تضامنی با مدیر یا مدیران شرکت می باشد مگر آنکه شرکای ضامن ، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند . در صورت عدم توافق سایر شرکاء با اشخاص تعیین شده ، دادگاه عمومی ، اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد کرد.

- اسامی مدیرانی که غیر از مدیران شرکت باشند، باید در اداره ثبت شرکت ها در تهران و در دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها به ثبت و آگهی برسد.

- از کارهایی که مدیر تصفیه مکلف به اجرای آن می باشد، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت و اجرا نمودن تعهدات شرکت می باشد و در صورت نیاز می تواند برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی نیز بنمایند. از جمله کارهای دیگر مدیر تصفیه وصول مطالبات شرکت تضامنی و تقسیم دارایی شرکت می باشد. آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد ، به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود.

- دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند . ضمناَ مدت مرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آن ها راجع به معاملات شرکت در صورتی که شرکاء یا وراث قانوناَ مسئول باشند ، 5 سال است .

- مبدا مرور زمان از روزی است که انحلال شرکت تضامنی یا استعفاء شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شود. چنانچه طلب پس از ثبت و آگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده باشد.

- مرور زمان پیش بینی شده در ماده 219 ق. ت که مدت آن 5 سال است، مانند سایر مرور زمان های مندرج در قانون تجارت ، قاعده خاص بوده و به قوت خود باقی است و با احراز شرایط ذیل جاری می گردد :

الف. دعوی شخص ثالث علیه شرکای شرکت تضامنی یا وراث آن ها باشد.

ب. شرکاء یا وراث آن ها قانوناَ مسئول قرار داده شده باشند.

ج. دعوی شخص ثالث راجع به معاملات ( تعهدات ) شرکت باشد.

از انتخابتان متشکریم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله زیر مراجعه نمایید:

- نکات کلیدی در رابطه با ثبت انحلال شرکت تضامنی

آیا با ثبت شرکت مسئولیت محدود می توان در زمینه تولید پوشاک فعالیت کرد؟

سامان بازدید : 111 سه شنبه 17 دي 1398 نظرات ()

 

پوشاک به عنوان یکی از نیازهای اصلی انسان ها در طول تاریخ از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. انسان های اولیه از البسه برای پوشش بدن و محافظت از سرما ، گرما و دیگر خطرات استفاده می نمودند.

لکن پوشاک با گذشت زمان علاوه بر این موارد شکل دیگری به خود گرفت و در فرم های متنوع تولید گردید. پوشاک در طول تاریخ بیانگر جنسیت، طبقه اجتماعی، فرهنگ، ملیت، مذهب، موقعیت مالی و.. افراد بوده است.

امروزه با تنوع بسیار وسیعی در صنعت پوشاک مواجه هستیم، افراد با توجه به نیازها و فعالیت های روزانه خود، پوشاک متنوعی تهیه می نمایند. لباس های مخصوص ورزش، مهمانی، لباس های کار، لباس برای فصول مختلف و ...

 

با توجه به این امر می توان گفت که صنعت پوشاک دارای گستردگی بسیاری می باشد.

در صورتی که شما نیز متقاضی ثبت شرکت جهت فعالیت در صنعت پوشاک هستید، می توانید شرکت خود را در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانید. این قالب با توجه به شرایط و قوانین رایج جهت فعالیت در این موضوع گزینه مناسبی می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود در ماده 94 قوانین تجارت چنین تعریف شده است: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

این نوع شرکت تنها با دو شریک قابل ثبت است و قوانین، روابط و مسئولیت های شرکاء به گونه ای پیش بینی شده است که هر یک از آنان تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول هستند و نه بیشتر. همچنین برای این شرکت حداقل سرمایه در قانون در نظر گرفته نشده است و بطور مثال با سرمایه یک میلیون ریال نیز قابل ثبت می باشد.

 

شرکت با مسئولیت محدود جهت فعالیت در بسیاری از موضوعات مانند امور بازرگانی (فعالیت در زمینه صادرات و واردات )، مهندسی، صنعتی، فناوری اطلاعات و تولید و ارائه پوشاک، مواد غذایی، آشامیدنی، مواد آرایشی و بهداشتی، خرید و فروش و... به ثبت می رسد. بطور کلی می توان گفت که این شرکا برای فعالیت در تمامی موضوعات مناسب است و تنها در صورتی که هدف شما از ثبت شرکت، حضور در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی می باشد، این قالب، انتخاب چندان مناسبی نمی باشد.

 

لکن معمولا در صنایع پوشاک و موارد مربوط به آن به خوبی می توان در این قالب فعالیت نمود. البته این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که در صورتی که در موضوع فعالیت شرکت به واژه (تولید) اشاره گردد، در برخی از حوزه های ثبتی اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح اجباری می باشد که چنانچه اشاره گردید این موضوع با توجه به حوزه یا شهری که شرکت در آن به ثبت می رسد تعیین می گردد.

 

مدارک مورد نياز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود با موضوع فعالیت پوشاک به شرح ذیل می باشد:

-ارائه فتوکپی برابر با اصل مدارک احراز هویت مانند؛ کارت ملي و شناسنامه همه اعضا.

-اخذ مجوز از اتحادیه مربوطه در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تولید پوشاک می باشد (چنانچه اشاره گردید اخذ این مجوز در برخی از حوزه های ثبتی الزامیست) .

-تکمیل و ارائه دو برگ تقاضا نامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود که به امضاء شرکاء رسیده باشد.

- تنظیم و ارائه دو برگ شرکت نامه که به امضاء شرکاء رسیده باشد.

- تنظیم و ارائه دو برگ اساسنامه که به امضاء شرکاء رسیده باشد.

-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء

-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا، مدیران و هیأت نظارت (در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد)

-ارائه دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسس

-ارائه دو نسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره

-ارائه وکالتنامه رسمی در صورتی که امور توسط وکیل انجام می گیرد

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود از صفر تا صد

سامان بازدید : 123 سه شنبه 17 دي 1398 نظرات ()

 

 

شرکت با مسئولیت محدود یکی از پر مخاطب ترین و محبوب ترین قالب های تجاری قابل ثبت در قانونی تجارت می باشد. این نوع شرکت بنا بر ماده 94 قانون تجارت اینگونه تعریف شده است : (شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که از دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود. هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهام یا قعطات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت هستند).

هزینه و شرایط مناسب ثبت این شرکت باعث شده است تا این قالب درخواست بسیار زیادی برای ثبت داشته باشد. بنابراین سوالات گوناگونی نیز در رابطه با ثبت شرکت در این قالب وجود دارد که یکی از متداول ترین آنها ، پرسش در رابطه با هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

 

کارشناسان ما در شرکت فکر برتر در این مطلب به این پرسش پاسخ داده اند ،لطفا با ما همراه باشید:

در ابتدا توجه داشته باشید که هزینه ثبت شرکت در این قالب می تواند با توجه به موراد متفاوتی مانند ؛ میزان سرمایه ، تعداد شرکاء و.... متغیر باشد .

یکی دیگر از هزینه هایی که در محاسبه هزینه ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود تاثیر گذار است ، این نکته است که آیا فرآیند ثبت شرکت توسط خود شخص یا اشخاص به انجام می رسد ؟ یا انجام آن به مجموعه های ثبتی و وکلا سپرده می شود؟ (با توجه به اینکه میزان حق الوکاله با توجه به مجموعه منتخب متقاضی متفاوت است در این مطلب اشاره ای به هزینه نخواهد شد.)

 

بنابراین در ادامه هزینه های دولتی ثبت شرکت بدون در نظر گرفتن حق الوکاله احتمالی اعلام و برررسی خواهد گردید:

هزینه های ثبت شرکت در قالب مسئولیت محدود شامل موارد مختلفی است از جمله: هزینه پایه ثبتی، هزینه درج نام، حق الثبت، حق درج، حق ابطال تمبرهای داخل اداره ثبت شرکت ها، هزینه های پستی، هزینه اساسنامه، هزینه اظهارنامه، هزینه تنظیم صورتجلسات و واریزهای اداره ثبت، هزینه درج اگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار و... ) که در ادامه تا حد امکان برخی از این هزینه ها را بررسی خواهیم نمود:

 

براورد هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با سرمایه یک میلیون ریال:

-یکی از هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود مربوط به تنظیم سند شرکتنامه است که تنظیم آن برای شرکای شرکت با مسئولیت محدود الزامی است که این سند شامل ( اساسنامه و اظهارنامه و اوراق ثبتی ) می باشد و هزینه تنظیم آن در حدود 1.000.000 ریال براورد شده است.

-هزینه حق الثبت چنانچه اشاره گردید می تواند با توجه به مواردی مانند میزان سرمایه متفاوت باشد. بطور مثال هزینه حق الثبت شرکت با مسئولیت  

فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود

سامان بازدید : 119 سه شنبه 17 دي 1398 نظرات ()

 

 

 

در میان قالب های تجاری قابل ثبت در قوانین تجارت، شرکت با مسئولیت محدود یکی از محبوب ترین و رایج ترین قالب های تجاری می باشد که با توجه به شرایط ثبتی و قوانین مناسب آن بسیاری از افراد این قالب را جهت شروع فعالیت خود برمی گزینند.

 

این شرکت محدود (طبق ماده 94 قانون تجارت) چنین تعریف شده است:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می گردد و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به قطعات کوچک (سهام) تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض ،دیون احتمالی و تعهدات شرکت هستند.

بنا براین سرمایه در این شرکت به صورت سهم الشرکه است ، نه سهام و انتقال آن آزاد نمی باشد(مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.) ، مسئولیت شرکاء نیز در این شرکت محدود به میزان سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد .

 

آیا شرکت با مسئولیت محدود در دسته بندی شرکت های سرمایه قرار می گیرد یا اشخاص؟

شرکت ها از نظر تاثیر نقش سرمایه یا شخصیت و اعتبار شرکاء به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم می گردند.

در شرکت های اشخاص، اعتبار و شخصیت شرکاء مهمترین عامل اعتبار شرکت می باشد و سرمایه در آن نقش چندانی ندارد، مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت در مقابل دیون احتمالی شرکت ،تضامنی و نامحدود می باشد، قالب های تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی از نمونه های شرکت اشخاص می باشند.

اما در شرکت های سرمایه ملاک اصلی و اعتبار شرکت سرمایه آن می باشد در چنین شرکت هایی شرکاء تنها به مقدار سرمایه اولیه خود در شرکت مسئولیت دارند و نه بیشتر.

 

از فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با توجه به تعاریفی که از خصوصیات شرکت بامسئولیت محدود ارائه گردید می توان دریافت این شرکت و شرکت های سهامی در دسته بندی شرکت های سرمایه قرار می گیرد.

به طور مثال در صورتی که شرکتی که در قالب با مسئولیت محدود به ثبت رسیده باشد ورشکسته شود و بدهی هایی به افراد داشته باشد ،شرکاء در این شرکت تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول جبران این خسارت هستند و خطری متوجه اموال شخصی آنها نمی باشد. به همین دلیل است که دارندگان این شرکت ملزم هستند که از عنوان با مسئولیت محدود در کنار نام این شرکت استفاده نمایند و همچینن در قرار داد ها به میزان سرمایه اولیه شرکت اشاره نمایند. میزان مسئولیت در این نوع شرکت و ایجاد حاشیه امن برای اموال شخصی افراد، یکی از دلایل انتخاب این قالب توسط متقاضیان ثبت شرکت می باشد .

-یکی دیگر از فواید ثبت شرکت در این قالب، عدم محدودیت در نوع فعالیت شرکت است. متقاضیان با ثبت شرکت در این قالب می توانند در در کلیه امور بازرگانی، مهندسی ، صنعتی ، فن اوری اطلاعات و دیگر امور صنفی فعالیت نمایند.

-از دیگر فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء می باشد. این شرکت با حداقل نفرات که دو شریک می باشد قابل ثبت است.

-سرمایه در این نوع شرکت از نوع اعلامی است. در قوانین تجارت حداقل سرمایه ای برای این شرکت پیشبینی نشده است. سرمایه این شرکت می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد ،بنا بر ماده 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه نقدی را تادیه و کل سرمایه غیرنقدی را نیز تقویم و تسلیم نمایند.

-انتخاب مدیران نیز در این شرکت به صورت موظف و غیر موظف و داخل یا خارج شرکت می باشد. این مدیران ممکن است برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب شوند.

-یکی دیگر از مهمترین فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود عدم وجود نهاد کنترل کننده برای اعضای کمتر از 12 نفر می باشد.

 

تمامی مواردی که از آن یاد شد باعث شده است که این شرکت پس از شرکت سهامی خاص محبوب ترین قالب تجاری در ایران باشد. در صورتی که مایل هستید اطلاعات بیشتری از ثبت اینگونه شرکت داشته باشید با کارشناسان ما در فکر برتر با سالها تجربه ارائه خدمات ثبتی تماس حاصل فرمایید.

با سپاس از همراهی شما عزیزان

آیا ثبت شرکت با یک شخص در حقوق ایران ممکن است

سامان بازدید : 124 شنبه 14 دي 1398 نظرات ()

 

ثبت شرکت با یک شخص در حقوق ایران ، علی القاعده مردود است و نهاد شرکت تک نفره به رسمیت شناخته نشده است. برخلاف حقوق کشور فرانسه که سالهاست اجازه می دهد بتوان شرکت هایی با سرمایه تک نفری ایجاد کرد.

به طور کلی ، برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل وجود دو شریک الزامی است. اما می توان مواردی از شرکت تک نفره یافت؛ مانند :

1- بسیاری از شرکت های دولتی، تک شخصی هستند ؛ زیرا تمام سرمایه آن ها متعلق به یک شخص، یعنی دولت می باشد.

 

2- برخی از شرکت ها در بدو تاسیس بیش از یک شریک دارند ؛ اما در طول زمان به واسطه نقل و انتقال سهم شرکا به یکدیگر، تمام سهم الشرکه شرکت متعلق به یک شخص می شود و این شرکت که در بدو امر تک نفره نبود و دارای چند شریک بوده است در گذر زمان تک نفره می شود ؛ به عبارت دیگر تعدد شرکای شرکت ، ابتدائاَ لازم است نه مستمراَ .

البته باید توجه داشت که در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام این امکان وجود ندارد که تمام سهام سهام داران به یکی از سهام داران انتقال یابد ؛ زیرا در این دو شریک تعداد اعضای هیات مدیره به ترتیب 3 یا 5 نفر است ؛ که این 3 یا 5 نفر باید از بین سهام داران شرکت باشند ؛ بنابراین ، در این دو شرکت تعداد سهام داران چه ابتدائاَ و چه استمراراَ نمی تواند از 3 یا 5 نفر کمتر باشد.

• پاسخ به چند سوال متداول :

- آیا اشخاص محجور می توانند در شرکت های تجاری، شریک باشند ؟

محجورین می توانند با اذن ولی یا قیم در شرکت های تجاری شریک شوند ؛ ولی یا قیم نیز می توانند به نمایندگی از ایشان ، آن ها را در شرکت های تجاری شریک کنند.

- آیا خارجیان می توانند در شرکت های ایرانی شریک باشند یا خیر ؟

در این خصوص با نکات ذیل مواجه ایم :

1- اینکه خارجیان در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند، با هیچ منع قانونی مواجه نیست.

2- بنابراصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.

3- در قانون اساسی منظور از عبارت " دادن امتیاز " تعریف نشده است ؛ اما به نظر می رسد منظور آن باشد که خارجیان نمی توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشند. منظور از سهام کنترلی، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکا قابل اتخاذ می شود.

4- ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.

- حداقل و حداکثر تعداد شرکا و سهامداران شرکت چند نفر است ؟

همان طور که گفتیم ، در ایران شرکت تک شریکی قابل تشکیل نیست ، اما در اینکه برای تشکیل شرکت تجاری حداقل چه تعداد شریک لازم است ، میان شرکت های پیش بینی شده در قانون تفاوت وجود دارد. شرکت سهامی حسب اینکه از چه نوعی باشد، حداقل تعداد سهام دارانش متفاوت است. اگر شرکت سهامی خاص باشد، تعداد شرکا حداقل باید سه شخص، اعم از حقیقی و حقوقی باشند و هر گاه شرکا بخواهند یک شرکت سهامی عام ایجاد کنند، برای تشکیل و اداره آن لااقل پنج شریک لازم است ، زیرا اعضای هیئت مدیره شرکت باید لااقل 5 نفر باشند که الزاماَ باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند.

اعضای شرکت های تعاونی نباید کمتر از 7 نفر باشند. سایر شرکت های پیش بینی شده در ماده 20 قانون تجارت هر یک برای شکل گیری باید لااقل 2 شریک داشته باشند.

شایان ذکر است، قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.

چند نکته :

- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است.

- شرکت های با مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد و شرکت سهامی خاص می تواند توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره شود و می بایست دو نفر بازرس داشته باشد که با هیئت مدیره هم فامیل نباشند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

دانستنی هایی راجع به ثبت برند لوازم خانگی

سامان بازدید : 127 شنبه 14 دي 1398 نظرات ()

 

لوازم خانگی ، دستگاه هایی هستند که کارهای روزانه خانه داری را آسان تر می کنند. این وسایل زندگی انسان را متحول کرده اند و سبب بهبود بهداشت شده اند. مانند ماشین لباسشویی، جاروبرقی، ماشین ظرف شویی و ..

امروزه، صنعت لوازم خانگی یکی از بهترین صنایع در چشم انداز توسعه غیرنفتی در اقتصاد ایران به شمار می رود. صنعتی که ضمن برخورداری از تنوع بسیار بالا ، تقاضای قابل ملاحظه و پایداری را در انواع محصولات مورد نیاز خانوارها به خود اختصاص داده است.

 

بدیهی است ، شرکت های سازنده لوازم خانگی ، می توانند از طریق افزایش کیفیت و تامین خواسته ها و انتظارات مشتریان به بازارهای جدید دست یابند. در این رابطه، هر شرکت سازنده لوازم خانگی، می تواند علاوه بر ثبت شرکت به ثبت برند خود نیز بپردازد تا با حک شدن آن بر روی محصولات ، هم منافع تولیدکنندگان و هم منافع مصرف کنندگان تضمین گردد.

هرچه علائم مشهورتر باشد بازاریابی و فروش کالاها آسانتر و بیشتر خواهد بود. به عنوان نمونه بر اساس گزارش خبرگزاری BBC طبق نتایج آخرین پژوهش اقتصادی که موسسه " اینتربوند " در خصوص ارزش علائم تجاری شرکت های بزرگ دنیا انجام داده است، جنرال الکتریک با 50 میلیارد دلار ، جزو 10 مورد علامت تجاری برتر دنیا می باشد.

در جهان امروزی با توجه به تنوع برند های لوازم خانگی و گسترش انواع اعمال بازرگانی، حمایت قانونی از این علائم در پرتو ثبت ، یکی از ابزارهای ارزنده برای کسب شهرت و تحصیل اعتبار، در میدان رقابت مشروع فعالیت های اقتصادی ملی و بین المللی به شمار می رود. ذیلاَ به بررسی بیشتر این مطلب می پردازیم.

 

امتیازات ثبت برند چیست ؟

این کار، عامل مهم گسترش رقابت سالم است. رقابت سالم اقتصادی سبب می شود که فعالان اقتصادی برای تولیدات و خدمات بهتر و کامل تر ، بیشتر تلاش کنند تا بتوانند مشتریان زیادی برای محصولات و فعالیت های خود جلب نمایند. به همین دلیل، با این که شرکت ها می توانند برند خود را به ثبت نرسانند و هیچ الزام قانونی برای ثبت برند وجود ندارد ، بسیاری از افراد برای پرهیز از تقلید و سوء استفاده دیگران دست به این کار می زنند.

از این طریق، دارای مالکیت و حق انحصاری آن می شوید و می توانید آسوده خاطر باشید که رقبایتان نمی توانند از اسم و نشان کالا یا خدمات شما کپی برداری کنند و به عبارتی شما مالک و صاحب آن برند می شوید و دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت.

مضاف بر این موارد ، ثبت برند مزایا و امتیازات ذیل را به همراه خواهد داشت :

- تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

- شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 

 

 

ثبت برند و امتیازاتش

 

 

- ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.

- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.

- ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشند.

- شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

- ثبت برند باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاهی ویژه داشته باشند.

- یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت ، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. اخذ وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بیفتد که برند خود را به ثبت رسانده باشید.

 

نام برند را چگونه انتخاب نماییم ؟

یکی از اولین گام هایی که در ابتدای راه اندازی کسب و کار برداشته می شود، انتخاب نام برند است. انتخاب نام مناسب برای برند لوازم خانگی، جزو یکی از عوامل مهم در فروش بیشتر می باشد.

هنگام نام گذاری برند بهتر است نکات ذیل را در نظر بگیرید تا نام برند ماندگار خوبی در ذهن مشتریان داشته باشید.

1) نام برند باید طوری انتخاب شده باشد که قانونی و مشروع باشد. به عنوان مثال، علائم خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی و همچنین علائمی که با قوانین آمره و ناهیه و مصالح عمومی کشور معارض باشند، شایسته ثبت نخواهند بود.

2) نام تجاری نباید ایجاد شبهه کند و مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.

3) از خصوصیات علامت تجاری، ابتکاری بودن آن است. بنابراین، نام انتخابی نباید تقلیدی باشد. هر چقدر برند مبتکرانه و خلاقانه تر باشد خریدار را بیشتر به خود جذب می کند.

4) در هنگام انتخاب نام برند بررسی کنید آن نام به اسم شخص دیگری ثبت نشده باشد و کسی جز شما ذینفع آن نبوده و نسبت به آن حقی نداشته باشد.

5) از واژه های عمومی نمی توان به عنوان علائم تجاری استفاده کرد. واژه های عمومی به واژگان یا عباراتی گفته می شود که برای نامیدن یک دسته از کالاها به کار می روند . مثلاَ کلماتی مانند تلویزیون یا یخچال را نمی توان به منظور استفاده به عنوان برند ثبت کرد.

توجه داشته باشید که نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشد. هر چه نام برند و پیام شرکت شما عمیق تر باشد، شما فاصله بیشتری با رقبای خود می گیرید.

نکته :

1) انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد، اصولاَ اشکالی ندارد.

2) انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد . مانند Fiat

 

ثبت برند در ایران 

این کار در ایران شامل ثبت کردن برند فارسی و ثبت برند لاتین می شود.

برند فارسی برندی است که معنای اصیل آن الزاماَ در یکی از فرهنگ نامه معتبر فارسی نظیر فرهنگ نامه دهخدا ريال معین یا عمید موجود باشد. در غیر این صورت برندی که معنای لاتین داشته باشد هر چند به صورت فارسی نوشته شود باز هم جزء برند لاتین محسوب می شود. ثبت کردن برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی است.

مرجع ثبت علائم تجاری ، اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضائیه ایران می باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

الف) اشخاص حقیقی : 1) کپی شناسنامه و کپی کارت ملی 2) کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس

ب) اشخاص حقوقی : 1) کپی شناسنامه و کارت ملی 2) آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت 3) کپی مجوز فعالیت مانند پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس

ج) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10 در 10 سانتی متر

د) در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است.

آیا می توان پس از ثبت شرکت ، سهام یا سهم الشرکه شرکاء را توقیف کرد

سامان بازدید : 147 شنبه 14 دي 1398 نظرات ()

 سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار ، در بند 2 ماده یک قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 / 2 / 1345 آمده است ، از جمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده، قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا می توان پس از ثبت شرکت ، سهام یا سهم الشرکه شرکاء را توقیف کرد ؟ و یا آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داده یا رهن گذاشت ؟ ذیلاَ به بررسی این مطلب می پردازیم.

 

توقیف سهام شرکاء در شرکت تجاری 

در خصوص توقیف سهم شرکا در شرکت های تجاری به نکات ذیل توجه داشته باشید :

1- سهام یا سهم الشرکه یک شریک در شرکت مالیت دارد ؛ از این رو در قبال دیون آن شریک به سایرین ، قابل توقیف است.

2- سهم شرکا در قبال دیون شرکت قابل توقیف نیست ؛ زیرا شرکت ، صاحب آن سهم نیست بلکه شرکا، صاحبان سهم اند.

3- اگر سهم بی نام باشد، توقیف آن مستلزم توقیف فیزیکی برگه سهم است ؛ مانند سهام بی نام در شرکت های سهامی .

 

 

 

ثبت شرکت فکر برتر

 

 

4- اگر سهم بانام باشد، توقیف آن نیاز به توقیف سهم ندارد و با منعکس کردن مراتب توقیف به شرکت ، توقیف سهم صورت می گیرد.

سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا، منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکا است ، آیا می توان سهم الشرکه شرکای آن شرکت را بابت دیونشان توقیف کرد ؟

نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات اساسنامه به عمل آید. یعنی اگر در قانون، نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت، منوط به اکثریت خاصی از شرکا شده باشد، پس از توقیف سهم الشرکه، برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد.

همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون است.

 

توثیق سهم شرکاء در شرکت تجاری

در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا سهم شرکا در یک شرکت تجاری می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود ؟ با توجه به آنکه رهن ، عقدی عینی است و صحت آن منوط به تسلیم موضوع معامله است ، قبض و اقباض سهم به چه نحو به عمل خواهد آمد ؟ در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :

1- از آن جا که سهم الشرکه دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود.

2- شریک می تواند سهم مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت که شخص سهم خود را برای دیون دیگران به رهن گذارد، رهن مستعار گوییم.

 

 

 

sherkat tejari

 

 

3- اگر سهم شرکت بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید.

4- اگر سهم بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض عرفی است ، قبض آن با درج مراتب توثیق سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به عمل می آید.

سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری ، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکا است ، آیا می توان سهم الشرکه شرکای آن شرکت را به وثیقه سپرد ؟

پاسخ این سوال مانند همان پاسخی است که در خصوص توقیف سهم در این شرکت ها بیان شد. نظر اقوی آن است که توثیق سهام در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توثیق منتهی به مزایده و فروش سهم گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید.

یعنی اگر در قانون برای نقل و انتقال سرمایه آن شرکت موافقت اکثریت خاصی از شرکا لازم دانسته شود، پس از توثیق سهم برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده، منتقل شود، نیاز به تصویب اکثریت مزبور است. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود و سهم به خود مرتهن ( شخصی که سهم الشرکه به وثیقه او سپرده شده است ) تملیک شود، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرره در قانون است.

سوال : آیا سهام شرکت ها قابل اجاره دادن است ؟

در این خصوص اختلاف است ؛ اما به نظر می رسد که سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ؛ زیرا حق سهام دار در شرکت ، یک حق دینی است نه عینی یا آنکه حداقل جنبه های دینی آن قوی تر است. ماده 24 ل. ا. ق. ت که سهم را مشخص کننده میزان تعهدات و منافع سهام دار است ، نیز دلالت بر دینی بودن حق سهام دار دارد.

 

 

ابطال کارت بازرگانی

سامان بازدید : 136 شنبه 16 آذر 1398 نظرات ()

 

تمامی تاجران و بازرگانان برای مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری ، عضویت در اتاق بازرگانی ، واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری و همچنین ثبت برند لاتین ( خارجی ) باید کارت بازرگانی اخذ کنند.

کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد . یعنی یک شخص می تواند هم به عنوان مدیر عامل یک شرکت کارت بازرگانی اخذ کند و هم به عنوان یک شخص تاجر .

مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی می باشد که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ می گردد. اما در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید . در این صورت ، چنانچه این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید وفق بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات ، موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ابطال کارت بازرگانی ، تعلیق کارت بازرگانی ، مدارک مورد نیاز و هر آنچه را که باید در این زمینه بدانید را به طور کامل برای شما عزیزان شرح داده ایم.

 

ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی دو حالت دارد : اجباری و اختیاری

الف ) ابطال اجباری

به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران ، چنانچه دارنده ی کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شود علاوه بر مجازات تعیین شده ، کارت بازرگانی وی نیز بر حسب مورد به طور موقت و یا دائم ابطال می گردد.

ب) ابطال اختیاری

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستان ها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استان ها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیماَ به وزارت بازرگانی مراجعه کنند.

 

مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی  ( ویژه اشخاص حقیقی )

1.  تقاضای شخص

2. اصل کارت بازرگانی

3. اصل اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی

4. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ( در صورت تولیدی بودن )

5. گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).

کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

 

مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقوقی )

1. تقاضای شرکت در دو نسخه

2. اصل کارت بازرگانی و کپی صفحه 1 و 2

3. دو نسخه اصل اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری

4. گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال

5. گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).

6. صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام ، خاص و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی ( در صورت عدم انحلال) ،

7. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی

8. کپی روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت

کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

 

تعلیق کارت بازرگانی

در صورتی که کارت بازرگانی شخص ( اعم از حقوقی و حقیقی ) مفقود یا سرقت گردد در صورت تقاضای دارنده ی کارت ، نسبت به تعلیق کارت وی اقدام می گردد.

اقدامات لازم جهت تعلیق کارت به قرار ذیل است :

1. تقاضای شخص

2. اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت

3. درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ( نام دارنده کارت اعم از حقیقی و یا حقوقی و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد ) .

موسسه حقوقی ثبت نیک با کادری متخصص و مجرب در زمینه ی کارت بازرگانی ، خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

برای این امر ، کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام چیست ؟

سامان بازدید : 140 سه شنبه 12 آذر 1398 نظرات ()

 

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند. برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) نزد یکی از بانک ها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ی ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

با توجه به ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 شرایط اولیه در تاسیس شرکت سهامی عام به شرح ذیل می باشند :

الف) تعهد اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت به صورت نقد یا غیر نقد

ب) سپرده گذاری لااقل 35% از 20 % تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها

ج) تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها یا دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها یا دایره ثبت اسناد و املاک

اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات ذیل خواهد بود:

1- نام شرکت

2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین

3- موضوع شرکت

4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک

5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

7- مرکز اصلی شرکت

8- مدت شرکت

مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه ی اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.

لذا با توجه به ماده 10 قانون یاد شده ثبت شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها باید اقدامات ذیل را انجام دهد :

1. مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن

2. تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون

3. صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.

در ثبت شرکت سهامی عام توجه به نکات ذیل ضروری است :

 

حداقل تعداد سهامداران

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

 

حداقل سرمایه سهامی عام

حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال برابر با پانصد هزار تومان می باشد.

 

حداقل تعداد مدیران و بازرسین

حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.

 

ساختار مدیریتی شرکت

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 95
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 26
 • بازدید امروز : 68
 • باردید دیروز : 135
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 308
 • بازدید ماه : 1,942
 • بازدید سال : 8,740
 • بازدید کلی : 167,392